top of page

גישור משפטי הלכה למעשה

עם  העלייה בהפניית התיקים מבתי המשפט והרחבת רשימת המגשרים, נוצר צורך בהתמקצעות וברכישת כלים אפקטיביים בניהול תהליכי גישור משפטיים וישיבות מהו"ת. 

סדנה ראשונה מסוגה המיועדת למגשרים הנכללים או מתעתדים להיכלל ברשימת המגשרים של בתי המשפט, תפתח בדצמבר.

התכנית כוללת:

  • הרחבת סל הכלים האפקטיביים בניהול הגישור המשפטי

  • חשיפה לאסטרטגיות בשולחן הגישור (הצעת מגשר, נייר עמדה ועוד)

  • מתן כלים להתמודדות עם דילמות אתיות וקשיים העולים במהלך הגישור

  • הקניית ידע משפטי עדכני (חקיקה ופסיקה)

  • הקניית כלים לניהול מוצלח של ישיבת מהו"ת ותרגול על מקרים אמיתיים

  • סקירת דוגמאות של מסמכים: הסכמי גישור, בקשות, דיווחים וכד

הלמידה מבוססת על דוגמאות  של תיקים משפטיים

: בדצמבר ייפתחו 2 סדנאות
 יום ראשון   20 בדצמבר שעה 16:30
 יום שלישי  22 בדצמבר שעה 09:30

כל סדנה תהיה בת 6 מפגשים שבועיים  בני 4 שעות כ"א

המפגשים יתקיימו פנים אל פנים במגבלות התו הסגול

 

  לפרטים נוספים: 

      ארנה 054-4963445 

      ניצה  054-5508086 

bottom of page