top of page

מתוך תפיסת עולם אישית ונסיון רב בתחום הגישור עולה  שתהליך גישור הינו הדרך היעילה והקצרה ביותר לפתור סכסוכים.

הגישור מאפשר לצדדים להשפיע על תוצאות סיום הסכסוך, למזער פגיעה במוניטין ולהקטין את ההוצאות והנזקים הכספיים.

כיום המגמה ההולכת ומתחזקת בעולם העסקים  ובחברה היא לפתור סכסוכים ותביעות משפטיות באופן מקצועי ולהוביל לפתרונות WIN- WIN.

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו"

bottom of page